Zoek binnen Douane Curaçao

Uitvoering Nieuwe Vrijstellingen LVTI

Geplaatst op donderdag 1 April 2016

De Regering heeft voorgenomen een aantal nieuwe vrijstellingen van invoerrechten in te voeren. De Landsverordening Tarief van Invoerrechten (LVTI) zal met vier nieuwe artikelen worden uitgebreid.

Het gaat om vrijstelling voor de invoer van de volgende goederen:

  1. Geschonken gebruikte schoolmateriaal
  2. Nieuwe en gebruikte sportartikelen voor groepssporten
  3. Goederen die voorzien in primaire levensbehoeften
  4. Goederen voor bepaalde zorginstellingen

Aan de voorgenomen wijziging van de LVTI zal, met instemming van de Staten van Curaçao d.d. 26 februari 2105, terugwerkende kracht worden verleend tot en met 1 juni 2015.

Gelet op het feit dat hier sprake is van een begunstigende maatregel zal de Douane op verzoek van de Minister van Financien, vooruitlopend op de formalisering, reeds uitvoering geven aan de nieuwe bepalingen van de LVTI en de daarop gegronde Uitvoeringsregeling LVTI.