Zoek binnen Douane Curaçao

Vrijstelling omzetbelasting

Sinds 1999 is de Landsverordening omzetbelasting van kracht. In deze verordening staat aan welke wettelijke voorwaarden ondernemers moeten voldoen als zij vrijstelling willen voor het invoeren van hun goederen. Het gaat hierbij om de vrijstelling van Omzetbelasting (OB).

Wanneer is vrijstelling mogelijk?
Vrijstelling is alleen mogelijk bij de invoer van handelsgoederen. Als ondernemer moet u eerst een verzoek tot Aanwijzing vrijstelling omzetbelasting indienen bij de Douane Curaçao. Als dit verzoek wordt goedgekeurd, ontvangt u de beschikking waarmee u de aangifte tot vrijstelling in kunt dienen.

Verzoek tot Aanwijzing vrijstelling omzetbelasting indienen
De Douane heeft informatie nodig om een verzoek tot Aanwijzing vrijstelling omzetbelasting bij invoer te kunnen afgeven. Hiervoor moet u het aanvraagformulier invullen en de benodigde documenten toevoegen.

Als het noodzakelijk is, kan namens de Douane een onderzoek door deskundigen plaatsvinden naar de opzet, het bestaan en de werking van uw administratieve organisatie. Daarnaast wordt er gekeken naar de wijze waarop uw interne controle wordt uitgevoerd.

De Aanwijzing
De Aanwijzing heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Voor een volgende Aanwijzing dient u opnieuw een verzoek in. Bij een vervolgaanvraag zijn de vestigingsvergunning en het uittreksel CRIB-nummer niet meer nodig.

Het verzoek voor een volgende Aanwijzing moet u ten minste 1 maand vóór de afloop van de lopende Aanwijzing indienen zodat beide Aanwijzingen op elkaar aansluiten. Als u uw verzoek te laat indient, kan dit leiden tot het verschuldigd zijn van omzetbelasting bij invoer in de tussenliggende periode.

Let op! De vrijstelling geldt niet voor goederen voor eigen gebruik van de onderneming, zoals meubilair, computers en bedrijfsvervoermiddelen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de Douane Curaçao met betrekking tot uw aanvraag, dan kunt u bezwaar maken. U leest hier alles over op de pagina bezwaar en beroep

Gerelateerde documenten: