Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de Douane, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan in het geval van een beschikking. Een beschikking is een schriftelijke beslissing die u van de Douane ontvangt, die rechtstreeks en individueel op u van toepassing is. U kunt zowel als zakelijke of als particuliere klant bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken bij:

  • Een (gedeeltelijk) afgewezen vrijstellingaanvraag
  • Een (gedeeltelijk) afgewezen vergunningsaanvraag
  • Een (gedeeltelijk) afgewezen aanvraag tot teruggaaf
  • De berekening van de douanewaarde
  • De indeling van de goederen in het tarief op uw aangifte

Wanneer u het niet eens bent met de beschikking, moet u binnen 6 weken na verzending van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.
Dit bezwaarschrift kunt u indienen bij het hoofd Douane Curaçao aan het adres Sha i Lio Caprileskade z/n, Curaçao.

Vermeld in uw brief:

  1. Het woord BEZWAAR
  2. Het CRIB-nummer van de belanghebbende
  3. Het referentienummer van de beschikking (DCxxx)

Het hoofd Douane Curaçao zal uw kwestie nogmaals beoordelen met inachtneming van de argumenten die in het bezwaarschrift staan. Voordat de Douane een definitieve beslissing neemt, krijgt u de kans om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Uw bezwaar wordt daarna toegewezen, gedeeltelijk afgewezen of afgewezen.

Beroep
Wanneer u het niet eens bent met de afwijzing of de gedeeltelijke afwijzing van het bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor Belastingzaken. U moet dit binnen 6 weken na uitreiking van de uitspraak op het bezwaar doen. U moet altijd eerst de bezwaarprocedure doorlopen voor u in beroep kunt gaan. De Raad van Beroep voor Belastingzaken is de hoogste instantie waar u beroep in kunt dienen.

Een beroepsschrift wordt schriftelijk ingediend bij:
De Raad van Beroep voor Belastingzaken
Wilhelminaplein
Willemstad – Curaçao