CRIB-nummer voor particulieren

Het CRIB-nummer is een uniek identificatienummer voor belastingplichtigen.
Dit nummer wordt toegekend aan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. De afkorting CRIB staat voor Centraal Registratie Informatie Belastingplichtige.

In al uw correspondentie met de Douane Curaçao moet u uw CRIB-nummer vermelden. Denk hierbij aan elektronische aangifte, verklaring tekenbevoegdheid, betalingen en aanvragen voor betalingsfaciliteiten, vrijstellingen, teruggaaf en bij bezwaar en beroep.

CRIB-nummer vereist bij invoer door particulieren
Sinds 3 april 2017 is bij de invoer van goederen door particulieren het CRIB-nummer vereist. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk bij aangifte van goederen gebruik te maken van het fictieve nummer 999999990.

Om particuliere klanten van het CRIB-nummer te voorzien, zijn het CRIB-nummer bestand van de Belastingdienst en het systeem van de Douane Curaçao gekoppeld. Particulieren die al een relatie hebben met de Belastingdienst (actief CRIB-nummer), expediteurs en declaranten die pakketten of goederen bij de Douane voor hun klanten aangeven, gaan dus niet persoonlijk naar de Belastingdienst voor hun CRIB-nummer. De koppeling zorgt ervoor dat de naam en andere gegevens van de klant automatisch vermeld wordt als de expediteur of declarant het CRIB-nummer van de klant op de aangifte in het Asycuda systeem intoetst.

Van deze vereiste zijn de volgende personen uitgezonderd:

  • Particulieren die niet op Curaçao wonen en goederen of pakketten willen invoeren.
  • Personen die goederen voor tijdelijk gebruik invoeren.
  • Toeristen en
  • Uitgezonden ambtenaren, tijdelijk woonachtig op Curaçao die niet belastingplichtig  zijn.

Bovenstaande personen moeten wel een geldig paspoort tonen. Bij kinderen wordt het paspoortnummer van één van de ouders gebruikt.

Jongeren onder de 18 jaar moeten het CRIB-nummer van hun ouders of voogd gebruiken. Ouders of voogd die geen actief CRIB-nummer hebben moeten deze bij de Belastingsdienst aanvragen en toestemming aan het kind geven om dit te gebruiken. Jongeren moeten dit bewijs op aanvraag ook kunnen aantonen.