Door particulieren aan particulieren gerichte zendingen

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van goederen, die door een particulier worden verzonden naar een andere particulier die zich op Curaçao bevindt, indien de zending:

  1. Een incidenteel karakter draagt
  2. Uitsluitend persoonlijke goederen bevat (niet commercieel)
  3. Door de afzender aan de geadresseerde wordt verzonden, zonder dat hiervoor door laatstgenoemd enigerlei betaling plaatsvindt
  4. Geen hogere douanewaarde heeft dan NAF. 125,- waaronder inbegrepen de waarde voor alcoholische producten, tabak en tabaksproducten, Parfum/Eau De Toilette, koffie en te, alsmede essences en extracten daarvan, beperkt tot voor elk vastgestelde hoeveelheden.
    Alle details met betrekking tot de goederen genoemd onder punt 4 zijn hier te vinden.

Aangifte vrijstelling wordt via Asycuda World ingevuld. De expediteur/aangever is verantwoordelijk voor het nagaan of de zending aan de genoemde voorwaarden voldoen en voor de juiste aangifte.

Voor onjuiste aangifte zal het boetebeleid toegepast worden.

Goederen die niet in aanmerking komen voor vrijstelling geldt de normale procedure van invoer goederen.

Gerelateerde documenten: