Tarief van invoerrechten

De Douane werkt wereldwijd met het Geharmoniseerd Systeem (GS) van de Werdeld Douane Organisatie. Binnen dit systeem zijn onder andere de regels voor het indelen van goederen vastgelegd. De regels zijn universeel, dus in alle landen gelijk. Het Geharmoniseerd Systeem wordt gebruikt bij meer dan 90% van de wereldhandel.

Bij het opstellen van het GS is nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de handel en het bedrijfsleven voor vervoer en statistiek. Een vaste goederencode is bij het overschrijden van grenzen en bij het afhandelen van douane-formaliteiten immers belangrijk voor allerlei doeleinden, op het gebied van de douane, statistiek, de handel, etc. Daarnaast zorgt het ervoor dat belanghebbenden over de hele wereld weten welke goederen er met een bepaalde code bedoeld worden. Deze codering is vastgelegd in het tarief van invoerrechten.

In de gerelateerde documenten is het mogelijk om het tarief van invoerrechten op te zoeken.

Structuur van het Geharmoniseerd Systeem

De structuur van het Geharmoniseerd Systeem ziet als volgt uit:

Onderdeel Toelichting
Regels voor de toepassing Dit zijn indelingsregels. De indeling van goederen in het Geharmoniseerd Systeem verloopt volgens een vaste methodiek vastgelegd in zes algemene indelingsregels. Bij het indelen van goedereren in het Geharmoniseerd Systeem moet de volgorde van de regels worden aangehouden .
Afdelingen (21) Een afdeling bestaat uit een aantal hoofdstukken en omvat een bepaalde groep goederen. Er zit een logische volgorde in de opbouw van de afdelingen en hoofdstukken, van grondstof naar eindproduct.
Hoofdstukken (97) Een aantal hoofdstukken vormt een afdeling. Afdeling I bijvoorbeeld is verder onderverdeeld in 5 hoofdstukken, van “levende dieren” (hoofdstuk 1) tot en met “andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen” (hoofdstuk 5).
Posten Posten zijn onderverdelingen van hoofdstukken. Ze zijn voorzien van een viercijferige code. De eerste twee cijfers duiden het hoofdstuk aan waar deze post deel van uitmaakt. De laatste twee cijfers geven de plaats aan binnen dit hoofdstuk. In hoofdstuk 1 (levende dieren) luidt post 01.01 bijvoorbeeld “Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels”. Post 01.05 omvat “levend pluimvee”.
Onderverdelingen op posten Onderverdelingen zijn nadere uitsplitsingen van de post.

 

Hieronder ziet u een overzicht van de afdelingen en hoofdstukken opgenomen in het Geharmoniseerd Systeem

Afdeling Hoofdstuk Omschrijving
I 01 – 05 Levende dieren, en dierlijke producten
II 06 – 14 Plantaardige producten
III 15 Vetten en oliën
IV 16 – 24 Producten van de voedselindustrie; dranken
V 25 – 27 Minerale producten
VI 28 – 38 Producten van de chemische en van de aanverwante industrieën
VII 39 – 40 Kunststof en werken daarvan; rubber en werken daarvan
VIII 41 – 43 Huiden, vellen, leder en pelterijen, lederwaren en bontwerk
IX 44 – 46 Hout, houtskool en houtwaren; kurk en kurkwaren
X 47 – 49 Houtpulp en papier en karton
XI 50 – 63 Textielstoffen en textielwaren
XII 64 -67 Schoeisel, hoofddeksels, paraplu’s, parasols, wandelstokken
XIII 68 -70 Werken van steen, gips en cement, van asbest, keramische producten en glas
XIV 71 Parels en (half)edelstenen, edele metalen
XV 72 – 83 Onedele metalen en werken daarvan
XVI 84 – 85 Machines, toestellen en elektrotechnisch materieel
XVII 86 – 89 Vervoermaterieel
XVIII 90 – 92 Optische, medische en chirurgische instrumenten, apparaten en meetinstrumenten
XIX 93 Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan
XX 94 – 96 Diverse goederen en producten
XXI 97 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Gerelateerde documenten: