Verhuizen

Wanneer u gaat verhuizen naar Curaçao en uw bezittingen mee wilt nemen, moeten deze bezittingen als verhuisgoederen worden ingevoerd. Bij het invoeren van deze goederen kan het zijn dat er belasting geheven wordt in de vorm van invoerrechten, omzetbelasting of accijnzen. De Douane bepaalt wat u precies moet betalen.

Wat zijn verhuisgoederen?
Verhuisgoederen zijn gebruikte, persoonlijke goederen die minimaal 6 maanden tot uw inboedel behoren. Dit betreft ook kleine huisdieren en personenvoertuigen. Voor een personenvoertuig geldt dat dit minimaal 12 maanden voorafgaand aan de inscheping onafgebroken in uw bezit is geweest en door u is gebruikt. Ook is het mogelijk een pleziervaartuig in te voeren. Hiervoor gelden aparte regels.

Nieuwe goederen
Het is mogelijk dat u goederen invoert, die er nieuw uitzien. De Douane heeft het recht u te vragen om te bewijzen dat deze goederen al langere tijd in uw bezit zijn. U kunt uw aankoopnota of garantiebewijs als bewijs gebruiken. Nieuwe goederen kunt u altijd tegen betaling van de verschuldigde belasting invoeren.

Vrijstelling
Als u aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoet, kunt u een verzoek indienen om uw goederen bij verhuizing vrij van invoerbelasting in te voeren. Deze vrijstelling geldt alleen voor gebruikte, persoonlijke goederen.

Voor de toepassing van deze vrijstelling worden pleziervaartuigen, sport-/hobbyvoertuigen, alcoholhoudende dranken (meer dan een normale huishoudelijke voorraad) en tabaksproducten niet tot de verhuisgoederen gerekend. Met andere woorden: de vrijstelling geldt niet voor deze goederen. U betaalt hierover gewoon invoerrechten.

Gerelateerde documenten:

Brochures en informatie