Asycuda World

Wat is Asycuda World?
Bij de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen moeten douane-formaliteiten worden vervuld, zoals de in- en uitklaring en het indienen van de douane-aangiften. Om te kunnen voldoen aan deze formaliteiten is bij de Douane Curaçao de applicatie Asycuda World beschikbaar.

Asycuda World is een online aangifteprogramma dat u gratis kunt gebruiken. Met dit programma kunt u vanaf uw kantoor of huis de vereiste inklarings-, uitklarings- en aangifteformaliteiten vervullen. Met Asycuda World is het ook mogelijk om, samen met de douane-aangifte, de factuur of vrachtbrief mee te sturen. Daarnaast kunnen er berichten worden uitgewisseld. Asycuda World controleert de goederen vanaf het moment van lading op het schip of in het vliegtuig tot de eindbestemming, dus tot vrijgave van de goederen.                  U kunt de applicatie hier openen.

Waarvoor dient Asycuda World?
Met Asycuda World winnen veel organisaties belangrijke informatie in. Asycuda World wordt bijvoorbeeld gebruikt door de Douane, de overheid, de Centrale Bank, het CBS, Curinde, de SBAB, het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), de Kamer van Koophandel en andere instanties.

Voor wie is Asycuda World bestemd?
Asycuda World wordt gebruikt door scheepsagenten, vliegtuigmaatschappijen, douane-expediteurs, douane-ambtenaren, personen die gebruik maken van de booth en door iedereen die een vergunning heeft om aangifte te doen op eigen naam, de zogenaamde aangever/declarant.

De booth
De booth is bestemd voor personen die één of enkele keren per jaar goederen importeren. Zij vragen eenmalig toegang tot Asycuda World aan en vullen hiervoor een formulier in bij het aangiftekantoor te Nieuwehaven. De booth bevindt zich ook bij dit aangiftekantoor.

Toegang en gebruik
Om toegang tot Asycuda World te krijgen, heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Iedereen die vaker aangifte doet, moet een gebruikersverzoek indienen bij het Hoofd Douane Curaçao. Na beoordeling en goedkeuring door de Douane ontvangt de aanvrager een gebruikersnaam en wachtwoord. Na ontvangst van de benodigde inloggegevens kunt u een schip of vliegtuig inklaren en de aangifte van uw goederen via Asycuda World afhandelen.    Voor het inloggen, gebruik de  “PRODUCTION SERVER” knopje op de Asycuda World portaal.  Wij raden u aan om eerst de nodige handleidingen voor het gebruik van Asycuda World door te nemen. Klikt daarvoor op de ‘USER DOCUMENTATION” knopje .

Let op! Voor het gebruik van Asycuda World heeft u Java-software nodig. Deze software moet u dus downloaden voordat u met Asycuda World gaat werken.