Heeft u een vraag?

FAQ

Verhuizen en vrijstelling verhuisgoederen

Voor wie geldt de vrijstelling verhuisgoederen?

Voor de invoer van persoonlijke goederen door natuurlijke personen, die vanuit het buitenland naar Curaçao verhuizen.

Wat wordt bedoeld met normale verblijfplaats?

Onder normale verblijfplaats wordt verstaan: de plaats waar een persoon gedurende 183 dagen per jaar zijn persoonlijke en beroepsmatige bindingen heeft. 

Hoe wordt de normale verblijfplaats beoordeeld?

Om te kunnen beoordelen waar een persoon zijn normale verblijfplaats heeft, gelden o.a. de volgende criteria:

  • Bij welke (gemeentelijke) overheid/bevolkingsbureau staat de persoon als zijnde woonachtig ingeschreven?
  • Indien van toepassing: waar verblijven uw partner en/of overige leden van het gezin? (persoonlijke binding)
  • Wat is de aard van het dienstverband waarvoor u op Curaçao verblijft? (beroepsmatige binding)

 

Reizigersbagage

Mag mijn huisdier met mij mee op vakantie?

Wanneer u dieren invoert, moet u een originele gezondheidsverklaring overleggen: een International Health Certificate (zoals deze verklaring in Amerika wordt genoemd). Dit document is ook nodig bij de invoer van vogels en moet getekend zijn door een officiële of daartoe geaccrediteerde dierenarts.

Deze gezondheidsverklaring mag niet ouder zijn dan 14 dagen vóór het vertrek uit het land van herkomst. Voor het invoeren van honden, katten en hyena-achtigen moet u bovendien een bewijs van vaccinatie tegen hondsdolheid (rabies, lyssa) overleggen.

Wij raden u aan om vooraf contact op te nemen met de Veterinaire Zaken Curaçao, bij voorkeur via het email adres: info.uovz@gobiernu.cw.

Behoort uw huisdier tot een beschermde soort, dan moet u ook de zogenoemde CITES-documenten bij u hebben. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) is een organisatie die wereldwijd de handel van bedreigde dier- en plantensoorten controleert. Op de site van CITES vindt u hier alle informatie over, inclusief de benodigde documenten voor invoer en andere nuttige informatie.

U leest hier alles over CITES.

Hoeveel sigaretten mag ik belastingvrij invoeren?

U mag de volgende goederen belastingvrij invoeren alleen als u 17 jaar of ouder bent. Iniden u uw hoofdverblijf in het binnenland heeft (inwoner), dan kunt u aanspraak maken op de helft van de hierna te noemen hoeveelheden.

  • 200 sigarttenof
  • 50 cigarillo’s, of
  • 25 sigaren, of
  • 125 gram rooktabak, of
  • een proportioneel assortiment van deze producten (bijvoorbeeld 100 sigaretten en 25 cigarillo’s)

Hoeveel dranken mag ik belastingvrij invoeren?

U mag de volgende goederen belastingvrij invoeren alleen als u 17 jaar of ouder bent. Iniden u uw hoofdverblijf in het binnenland heeft (inwoner), dan kunt u aanspraak maken op de helft van de hierna te noemen hoeveelheden.

1 liter sterke drank (meer dan 22% vol), of
1 liter mousserende wijn, likeurwijn (minder dan 22% vol), of
2 liter niet-mouserende wijn, of
een proportioneel assortiment van deze producten (bijvoorbeeld een halve liter sterke drank en een halve liter mousserende wijn)

Mag ik mijn medicijnen meenemen?

Ja, u mag uw medicijnen meenemen. Neem daarvoor uw medisch paspoort of medische verklaring mee. Soms vraagt de Douane u om een bewijs dat de medicijnen voor uzelf (of uw kinderen) zijn. U kunt deze documenten krijgen van uw (huis)arts.
Neemt wel vooraf contact met de Inspectie Geneesmiddelen Curaçao via het email adres: ivg@gobiernu.cw.

Inklaring en invoer

Hoe wordt de douanewaarde bepaald?

De douanewaarde bestaat uit de prijs van de goederen, vermeerderd met andere kosten, zoals vracht- en verzekeringskosten tot op het eerste losplaats op Curaçao.

De douanewaarde is de waarde voor de toepassing van het tarief van invoerrechten. Deze waarde vormt de maatstaf van heffing waarmee u de douanerechten kunt berekenen. De regels waarmee de waarde op Curaçao wordt vastgesteld, zijn gebaseerd op artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT). Het totale overzicht van het tarief van invoerrechten is hier te vinden.

Stel uw vraag

Kunt u uw vraag niet vinden, stel hem ons dan hier direct.