Teruggaaf

U kunt bij de Douane een verzoek tot teruggaaf van de heffing bij invoer indienen. Teruggaaf is mogelijk voor zowel particuliere als zakelijke klanten.

Verzoeken tot teruggaaf zijn in de volgende gevallen mogelijk:

 • Verschuldigdheid is niet tot stand gekomen.
 • Voor uw goederen is een hoger bedrag aan invoerrechten betaald dan in werkelijkheid verschuldigd is.
 • Uw goederen zijn per vergissing aangegeven.
 • Uw goederen zijn door de Douane geweigerd.
 • Uw goederen hebben te maken met bijzondere situaties. Bijvoorbeeld:
  –  Ze zijn per vergissing door de afzender aan de geadresseerde verzonden.
  –  Er zijn verkeerde goederen besteld die ongeschikt zijn voor de geadresseerde.

 

Om heffing bij invoer terug te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het terug te geven bedrag per aangifte moet meer dan NAF. 15 bedragen.
 • U moet een schriftelijk aanvraag bij de douane-autoriteiten indienen.
 • U moet uw verzoek tot teruggaaf binnen 6 maanden na het doen van aangifte ten invoer indienen.
 • De persoon (of gemachtigde) die verzoek tot teruggaaf doet, moet dezelfde persoon zijn die de aangifte deed.
 • U moet relevante documenten toevoegen, zoals:
  – Een kopie van het invoerdocument.
  – De gebruikte factuur bij invoer.
  – De vrachtbrief.
  – Relevante correspondentie met de leverancier van de goederen.

Let op: het is verboden onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken dan wel handelingen te verrichten die leiden of kunnen leiden tot onterechte teruggaaf van de heffing bij invoer.

Gerelateerde documenten:

Wet- en regelgeving

Brochures en informatie