Zoek binnen Douane Curaçao

Over de Douane

Wie zijn wij?
Een Douane-organisatie die zich bezighoudt met controle, heffing en inning. Hiermee leveren wij een effectieve bijdrage aan de inkomstenstroom, de economische ontwikkeling, de veiligheid, het milieu en de volksgezondheid van het Land Curaçao.

In 2017 loopt de Douane Curaçao voorop met projecten op het gebied van professionalisering, modernisering en innovatie in de regio. Als gevolg hiervan zullen onze medewerkers, onze klanten alsook de burgers van ons land vol lof en trots zijn over de inzet, werkwijze en resultaten van de Douane Curaçao.

Waar geloven wij in?
De medewerkers van de Douane Curaçao vormen de belangrijkste succesfactor om zichtbare veranderingen te realiseren. Wij vinden het daarom belangrijk om te blijven investeren in het opleiden en coachen van onze medewerkers en hen altijd correct te behandelen. Zo halen wij het beste uit onze medewerkers en uit hun werkwijze en inzet!

Heldere en eerlijke communicatie tussen en met onze medewerkers is een continu proces en medewerkers moeten zich veilig en geïnspireerd voelen op hun werkplek. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de klant en daarmee bepalend voor de ervaring van klanten met de diverse producten en diensten van de Douane Curaçao.

Hoe bereiken wij onze resultaten?
Om als Douane Curaçao onze resultaten te bereiken, streven wij de volgende waarden na:

  1. Integriteit, wij zijn betrouwbaar, transparant en consistent in ons denken en doen. We doen immers wat we zeggen!
  2. Klantgerichtheid, wij werken samen aan een slagvaardige behandeling van de wensen van de klant. We streven naar een ‘one window’ ervaring voor de klant.
  3. Innovatief vermogen, wij zijn als organisatie nieuwsgierig en innovatief in ons denken en handelen. We zetten bij onze werkprocessen de meest moderne technieken in.
  4. Resultaatgerichtheid, wij zijn gefocust op het behalen van onze doelstellingen. We hebben veel aandacht voor efficiency en daadkracht.
  5. Proactief leiderschap, wij anticiperen op de toekomst. We nemen verantwoordelijke en daadkrachtige besluiten.

Met wie werken wij samen?
De Douane Curaçao werkt zowel lokaal, nationaal als internationaal samen met een groot aantal instanties om gezamenlijk resultaat te boeken:

  • Lokaal: Wij werken samen met diensten op de verschillende eilanden. Het gaat hierbij om diensten op het gebied van gezondheid van mens en dier (GGD’s en Veterinaire Diensten), en op economisch gebied (Diensten Economische Zaken). Daarnaast werken wij samen met keuringsinstanties voor vervoersmiddelen, Kamers van Koophandel, Verenigingen van scheepsagenten, van fabrikanten, van supermarkten etc.
  • Nationaal: Wij werken samen met het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), de Inspectie voor de Volksgezondheid, de Politie, de Kustwacht e.a.
  • Internationaal: Wij onderhouden nauwe contacten met de Wereld Douane Organisatie en de Caribbean Customs Law Enforcement Council (CCLEC)