Inklaring en invoer

Inklaring
Goederen komen op 2 manieren het douane-gebied van Curaçao binnen: over zee en door de lucht. De gezagvoerder, kapitein of zijn vertegenwoordiger moet zich binnen 6 uur na aankomst bij de Douane melden voor de inklaring. Het schip of vliegtuig zelf zijn ook goederen en moeten ook ingeklaard worden.

Inklaring moet gedaan worden bij het aangewezen Douane-kantoor. Voor de inklaring van vliegtuigen bezoekt u Post Luchthaven (Team passagiersbehandeling). Voor de inklaring van schepen bezoekt u Post Punda (Team klantenbehandeling) of Post Haven (Team klantenbehandeling). De contactgegevens van deze posten vindt u hier.

Voor inklaring heeft u de volgende documenten nodig:

  • Scheepspapieren
  • Ladingspapieren (bill of lading of airwaybill)
  • Lijsten van provisie- en scheepsbehoeften

Voor de inklaring van schepen maakt u gebruik van de akte van inklaring. Voor de inklaring van vliegtuigen maakt u gebruik van een generale verklaring luchtvaart met daarin het manifest van lading.

De Douane Curaçao geeft de voorkeur aan inklaring via Asycuda World.

Als de Douane Curaçao heeft vastgesteld dat de douane-formaliteiten met betrekking tot inklaring zijn vervuld, maakt de dienst de akte van inklaring op. Daarna verleent de Douane toestemming voor het lossen van de goederen uit het schip of het vliegtuig. U heeft altijd toestemming van de Douane Curaçao nodig om goederen te lossen. Na het lossen kunnen de goederen tijdelijk worden opgeslagen of weggevoerd worden na verkregen document.

Invoer
Onder invoer wordt verstaan: het brengen van goederen in het vrije verkeer van Curaçao. Als u goederen invoert, moet u aangifte doen bij de Douane Curaçao. Ook moet u in principe invoerrechten, omzetbelasting en/of accijnzen betalen. Dit hoeft niet als u een vergunning vrijstelling van invoerrechten heeft.

Zorg ervoor dat u vooraf weet of de invoer van uw goederen mogelijk is. Sommige goederen zijn verboden of kunnen alleen met een vergunning worden toegelaten, zoals medicijnen en beschermde diersoorten. Meer informatie en voorbeelden van deze verboden goederen vindt u hier.

Wanneer alle formaliteiten voor de invoer van goederen en de betaling van verschuldigde invoerrechten zijn voldaan, kunt u uw goederen in ontvangst nemen. Alle details over betalen aan de Douane vindt u op de pagina betalen aan de Douane Curaçao.

Vrijstelling van invoerheffing
Wanneer er sprake is van tijdelijke invoer van goederen vanuit het buitenland kan dit gebeuren met vrijstelling van invoerheffing. Hiervoor moet u een tijdelijk invoerdocument opmaken. Meestal moet u hiervoor ook een vergunning hebben.
Het kan ook voorkomen dat u goederen invoert vanuit het buitenland om ze te bewerken of verwerken (veredeling). Dan heeft u, samen met uw aangifte voor tijdelijke invoer, een vergunning ‘Actieve veredeling’ nodig.