Zoek binnen Douane Curaçao

Opslagfaciliteiten

Opslagfaciliteiten zijn bedoeld om goederen onder douane-toezicht op te slaan.

De Douane onderscheidt 4 soorten opslagfaciliteiten:

 • Tijdelijke opslag
 • Particuliere bergplaats
 • Particulier entrepot
 • Open entrepot

Tijdelijke opslag
Goederen afkomstig van buiten het douane-gebied Curaçao, moeten na binnenkomst vanaf de eerstvolgende dag na lossing opgeslagen worden in een tijdelijke opslag totdat zij een nadere bestemming krijgen.

Tijdelijke opslag van binnengebrachte goederen wordt in beginsel uitsluitend toegestaan in ruimten die door de Douane Curaçao zijn goedgekeurd.

Uitgesloten van deze regeling zijn goederen van licht-ontvlambare aard en verboden goederen.

Voor de regeling tijdelijke opslag hebt u een vergunning VTO (verlengde tijdelijke opslag) nodig. Tijdelijke opslag kan maximaal 30 dagen duren.

U moet over voldoende financiële middelen beschikken om de kosten van tijdelijke opslag en invoer te kunnen dekken.

Particuliere bergplaats
Alleen handelaren in gedistilleerde goederen kunnen in aanmerking komen voor een vergunning particuliere bergplaats. Deze vergunning moet u schriftelijk aanvragen via dit formulier.

De particuliere bergplaats moet voldoen aan de volgende eisen:

 • De bergplaats mag slechts 1 toegang hebben.
 • De toegang tot de bergplaats moet aan een openbare weg liggen.
 • De bergplaats moet vrijstaan en voldoende afgesloten kunnen worden.
 • De bergplaats moet in aanwezigheid van een Douane-ambtenaar en de handelaar worden afgesloten.

Alleen aangewezen accijnsgoederen mogen voor onbepaalde tijd in een particuliere bergplaats worden opgeslagen. In hoofdstuk 2, tweede afdeling van de Gedistilleerdverordening 1908 zijn de bepalingen over inzake particuliere bergplaatsen te vinden.

U moet over voldoende financiële middelen beschikken om de kosten van deze opslag en invoer te kunnen dekken. .

Particulier entrepot
Op verzoek kunnen particuliere bergplaatsen als particulier entrepot worden toegelaten. Dit gebeurt op basis van een vergunning. In een particulier entrepot mogen accijnsvrije en accijnsgoederen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen. In een particuliere bergplaats mag dit niet. De bepalingen voor een particulier entrepot zijn hier te vinden. Het verzoek tot particulier entrepot moet schriftelijk gebeuren. Dit kan via de volgende link.

U moet over voldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een particulier entrepot en invoer te kunnen dekken.

Open entrepot
Om een open entrepot te mogen beheren, heeft u een vergunning nodig. Hierbij worden eisen aan uw bedrijfsadministratie en administratieve organisatie gesteld. U vraagt deze vergunning aan via dit formulier.

Het open entrepot is een niet ambtelijk gesloten noch ambtelijk bewaakt entrepot. Het entrepot is bestemd voor tijdelijke opslag van bepaalde aangewezen goederen, die bij invoer aan invoerrechten en/of andere belastingen onderworpen zijn.

Let op! Accijnsgoederen, goederen van licht-ontvlambare aard en verboden goederen zijn uitgesloten van deze regeling.

U moet over voldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een open entrepot en invoer te kunnen dekken.

Verzoek
Om in aanmerking te komen voor een verzoek opslagfaciliteit, moet u een schriftelijk verzoek indienen.

U overlegt daarbij de volgende documenten:

 • Een recent uittreksel Handelregister van de Kamer van Koophandel Curaçao.
 • Vennootschapsstatuten.
 • Vestigingsvergunning.
 • Uittreksel CRIB-bestand, niet ouder dan 6 maanden.
 • Plattegrond van de locatie.