Met een betalingsfaciliteit

Met de betalingsfaciliteit van de Douane kunt u voor de betaling van aangiften uitstel van betaling krijgen tot na 30 dagen na het doen van een aangifte.

Deze betalingswijze biedt u de mogelijkheid om tot het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld aangiftes in te dienen, de goederen weg te voeren en op een later tijdstip de verschuldigde rechten te betalen.

Deze betalingswijze biedt de klant de mogelijkheid om tot het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld aangiftes in te dienen, de goederen weg te voeren en op een later tijdstip de verschuldigde rechten te betalen.

Aanvraag betalingsfaciliteit
Om in aanmerking te komen voor een betalingsfaciliteit stuurt u een ingevuld aanvraagformulier betalingsfaciliteit met de vereiste bescheiden.

U voegt daarbij de volgende documenten:

  • Een recent uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel Curaçao.
  • Een bewijsstuk waaruit het CRIB-nummer blijkt.
  • Een zekerheidsstelling (bijv. bankgarantie) tot de gewenste hoogte van de betalingsfaciliteit, met een minimum van NAF. 1.000. De bankgarantie dient opgesteld te worden conform de richtlijnen van de Douane Curaçao.

Vergunning betalingsfaciliteit
Bij goedkeuring van de aanvraag krijgt u een vergunning en een ‘rekeninghoudernummer’. Dit nummer wordt op de aangifte vermeld in vak 48, om gebruik te maken van de betalingsfaciliteit.

Maand betaling betalingsfaciliteit
Wanneer u een betalingsfaciliteit hebt maar geen DTI gebruikt, krijgt u aan het begin van de volgende maand een factuur (statement). Hierin worden de openstaande aangiften en bedragen vermeld. DTI-gebruikers kunnen dit zelf printen.

Betalingstermijn
U heeft 10 dagen de tijd om de openstaande bedragen van het statement te betalen. Bij overschrijding van de termijn wordt de rekening automatisch geblokkeerd. De rekening wordt pas automatisch gedeblokkeerd wanneer uw betaling is verwerkt. Documenten die na 30 dagen na aangifte niet betaald zijn, zorgen ook voor het blokkeren van de rekening. Dit betekent dat u geen gebruik kan maken van de betalingsfaciliteit wanneer u verzuimt te betalen.

Tussentijdse betaling
Wanneer het limietbedrag vóór het eind van de maand wordt bereikt, kan een tussentijdse betaling worden gedaan om te voorkomen dat de betalingsfaciliteit wordt geblokkeerd. Tussentijds kunnen geboekte aangiften (maximaal 10 documenten per dag of een hele statement) worden betaald. Vermeld bij betaling per bank CRIB-nummer en betalingsreferentie. Toon, mail of fax het bewijs van storting aan of naar de Afdeling Bedrijfsvoering, sectie FPC, om uw rekening snel bij te werken.

U kunt met een betalingsfaciliteit ook kasbetalingen doen bij de Afdeling Bedrijfsvoering te Punda (sectie FPC).