Zoek binnen Douane Curaçao

Scheepsagent

U kunt op eigen naam of namens derden optreden als scheepsagent of luchtvaartagent. Hiervoor heeft u een vergunning toelating tot scheepsagent nodig. Met deze vergunning kunt u binnenkomende en uitgaande schepen of vliegtuigen/luchtvaartuigen inclusief lading, in- en uitklaren.

Om in aanmerking te komen voor een vergunning scheepsagent dient u een schriftelijk verzoek in bij de douane-autoriteiten. Dit doet u door het invullen van het formulier verklaring tekenbevoegdheid. Als voorwaarde hierbij geldt dat u een bepaalde scheepvaart- of luchtvaartmaatschappij vertegenwoordigt.

U moet daarbij de volgende documenten overleggen:

  • Een recent uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel Curaçao.
  • Vennootschapsstatuten.
  • Vestigingsvergunning.
  • Uittreksel CRIB-bestand
  • Machtiging inclusief kopie van ID-bewijs van de gemachtigde persoon. De aanvraag voor tekenbevoegdheid doet u hier.

Als scheepsagent moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U beschikt over voldoende financiële middelen. Deze worden gebruikt voor het dekken van de kosten, rechten en eventuele boetes voor de exploitatie van de onderneming. Deze middelen kunnen ook gebruikt worden als waarborg van de betalingsfaciliteit.
  • U of tenminste 1 van uw medewerkers beschikt over gedegen kennis van douane-formaliteiten en is vakbekwaam in het verrichten van deze formaliteiten.

Gerelateerde documenten: