Invoer van goederen

U mag als reiziger persoonlijke goederen, souvenirs en geschenken tot een maximale waarde van NAF. 200 vrij van invoerrechten invoeren. Voor reizigers jonger dan 15 jaar is dit bedrag beperkt tot NAF. 65.

Verplichte melding van aankopen
U bent verplicht uw aankopen boven NAF. 200 mondeling bij de Douane te melden. Wanneer de totale waarde van uw aankopen NAF. 200 overschrijdt, is de vrijstelling alleen van toepassing voor goederen met een waarde tot dit bedrag. Bovendien mag de waarde van een afzonderlijk goed niet worden gesplitst.

Voorbeelden

 1. U koopt een tas van NAF. 250 U betaalt belasting over het volledige bedrag.
 2. U koopt een tas van NAF. 150 en een bril van NAF. 100 Het totaalbedrag is NAF. 250.
  U betaalt alleen belasting voor de bril.

Alcoholhoudende dranken en tabaksproducten
U mag de volgende goederen belastingvrij invoeren alleen als u 17 jaar of ouder bent. Iniden u uw hoofdverblijf in het binnenland heeft (inwoner), dan kunt u aanspraak maken op de helft van de hierna te noemen hoeveelheden.        

 Tabaksproducten

 • 200 sigarttenof
 • 50 cigarillo’s, of
 • 25 sigaren, of
 • 125 gram rooktabak, of
 • een proportioneel assortiment van deze producten (bijvoorbeeld 100 sigaretten en 25 cigarillo’s)

Alcoholhoudende dranken

 • 1 liter sterke drank (meer dan 22% vol), of
 • 1 liter mousserende wijn, likeurwijn (minder dan 22% vol), of
 • 2 liter niet-mouserende wijn, of
 • een proportioneel assortiment van deze producten (bijvoorbeeld een halve liter sterke drank en een halve liter mousserende wijn)

Noot!
Bij tijdelijk invoeren van sommige goederen kan de Douane een zekerheidstelling opeisen.
Dit doet de Douane om eventueel verschuldigde invoerbelasting van het tijdelijk ingevoerde goed te dekken.

Mondelinge aangifte
U bent verplicht mondeling melding (aangifte) te doen van goederen die niet zijn vrijgesteld.
Dit doet u bij de Douane wanneer u aankomt op Curaçao. Doet u dit niet en blijkt bij bagagecontrole dat u goederen bij u heeft die niet zijn vrijgesteld, dan is er sprake van illegale invoer van goederen. Dit is strafbaar.

De belasting die u over ingevoerde goederen moet betalen, wordt geheven over de prijs waarvoor de goederen zijn gekocht. De Douane kan dit controleren met de aankoopfactuur. Wanneer u geen aankoopfactuur hebt of de goederen cadeau heeft gekregen, bepaalt de Douane de prijs. U betaalt de verschuldigde rechten bij invoer en ontvangt een kwitantie van de Douane.