Invoer van huisdieren

Voor het invoeren van huisdieren en beschermde diersoorten gelden verschillende regels. We zetten ze graag voor u uiteen.

Invoer van reguliere huisdieren
Wanneer u dieren invoert, moet u een originele gezondheidsverklaring overleggen: een International Health Certificate (zoals deze verklaring in Amerika wordt genoemd). Dit document is ook nodig bij de invoer van vogels en moet getekend zijn door een officiële of daartoe geaccrediteerde dierenarts.

Deze gezondheidsverklaring mag niet ouder zijn dan 14 dagen vóór het vertrek uit het land van herkomst. Voor het invoeren van honden, katten en hyena-achtigen moet u bovendien een bewijs van vaccinatie tegen hondsdolheid (rabies, lyssa) overleggen.

Wij raden u aan om vooraf contact op te nemen met de Veterinaire Zaken Curaçao, bij voorkeur via het email adres: info.uovz@gobiernu.cw.

Invoer van beschermde diersoorten
Behoort uw huisdier tot een beschermde soort, dan moet u ook de zogenoemde CITES-documenten bij u hebben. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) is een organisatie die wereldwijd de handel van bedreigde dier- en plantensoorten controleert. Op de site van CITES vindt u hier alle informatie over, inclusief de benodigde documenten voor invoer en andere nuttige informatie.

U leest hier alles over CITES.