Vrijstelling verhuisboedel

Verhuist u naar Curaçao en wilt u uw verhuisboedel belastingvrij invoeren? Dan kunt u een aangifte voor invoer doen bij de Douane Curaçao voor de vrijstelling van uw verhuisboedel. U kunt de vrijstelling alleen krijgen als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden leest u in het document Informatie verhuisgoederen.

Wanneer vrijstelling?
Als u uw normale verblijfplaats overbrengt vanuit het buitenland naar Curaçao kunt u aanspraak maken op vrijstelling voor de verhuisgoederen. Met normale verblijfplaats wordt bedoeld: de plaats waar een persoon ten minste 183 dagen per jaar zijn persoonlijke en beroepsmatige bindingen heeft.

Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling verhuisboedel moet u:

  • Een verzoek aanvraag vrijstelling verhuisboedel indienen.
  • Alle hieronder aangegeven gegevens en bewijsstukken bijvoegen.
  • Een Enig Document (ED) met de aangifte ten invoer van de verhuisboedel aanleveren. Een expediteur kan u tegen betaling helpen bij het invullen van een ED.

De volgende documenten voegt u bij uw aanvraag:

  • Een kopie van de paspoorten van de aanvrager en van de eventueel meeverhuizende partner, inclusief de pagina met de stempelafdruk van de Toelatingsorganisatie Curaçao.
  • Het originele afschrift van de inschrijving bij het bevolkingsregister van Curaçao: ‘Kranshi’, de zgn. BB-10 (kosten NAF. 10) òf van een werkvergunning.
  • Het originele bewijs van uitschrijving uit het land van herkomst.
  • Een ondertekende, volledige lijst met verhuisgoederen met vermelding van de waarde van deze goederen.
  • Het aanvraagformulier vrijstellingsvergunning.
  • Een kopie van een Visa card, Green card of andere bescheiden waaruit blijkt dat de normale verblijfplaats in het buitenland was, als er geen bewijs van uitschrijven wordt afgegeven in het land van herkomst.

Bezwaar
Als uw verzoek tot vrijstelling van invoerrechten voor uw verhuisgoederen (gedeeltelijk) wordt afgewezen, kunt u bezwaar indienen. Dit moet binnen 6 weken. U leest hierover alles op de pagina bezwaar en beroep.

Gerelateerde documenten:

Brochures en informatie