Personenvoertuig verhuizen

Bij het invoeren van een personenvoertuig gelden andere regels dan bij het invoeren van andere verhuisgoederen. U moet aan kunnen tonen dat uw vervoermiddel ten minste 12 maanden voorafgaand aan de inscheping onafgebroken in uw bezit is geweest en door u is gebruikt.

Vrijstelling personenvoertuig
Voor uw personenvoertuig kunt u een vrijstelling krijgen. Deze vrijstelling personenvoertuig geldt maar voor één (1) personenvoertuig per gezin of huishouden.

De vrijstelling geldt niet voor:

  • Sportvoertuigen.
  • Hobbyvoertuigen, bijvoorbeeld oldtimers of ‘wabi’s’.
  • Vervoersmiddelen die bedrijfmatig worden ingezet om mensen en goederen te vervoeren.

Wanneer uw voertuig niet voldoet aan één of meer voorwaarden, moeten u hierover de verschuldigde invoerbelastingen betalen

U moet bij het verzoek tot vrijstelling personenvoertuig de volgende bewijsstukken meesturen:

  • Kentekenbewijs personenvoertuig of Certificate of Title.
  • Verzekeringsbewijs.
  • Factuur/bewijs van aankoop van het personenvoertuig.