Zoek binnen Douane Curaçao

Expediteur

Om namens derden of op eigen naam aangiften te kunnen verzorgen conform de bepalingen van de Algemene Verordening I.U.& D. 1908 is een vergunning toelating expediteur vereist.

U kunt in aanmerking komen voor deze vergunning door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de de douane-autoriteiten.

U moet daarbij de volgende documenten overleggen:

  • Een recent uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel Curaçao.
  • Vennootschapsstatuten.
  • Vestigingsvergunning.
  • Uittreksel CRIB-bestand.
  • Machtiging inclusief kopie van ID-bewijs van de gemachtigde persoon. De aanvraag voor tekenbevoegdheid doet u hier

Als douane-expediteur moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont op Curaçao of bent er gevestigd.
  • U beschikt over voldoende financiële middelen. Deze worden gebruikt voor het dekken van de kosten, rechten en eventuele boetes voor de exploitatie van de onderneming. Deze middelen kunnen ook gebruikt worden als waarborg van de betalingsfaciliteit.
  • U of tenminste 1 van uw medewerkers beschikt over gedegen kennis van douane-formaliteiten en is vakbekwaam in het verrichten van deze formaliteiten. .